Povodňové mapy
 

Licenční podmínky pro využití povodňových map na portálu České asociace pojišťoven a informací s nimi spojených nebo z nich odvozených

Povodňové mapy a informace s nimi spojené nebo z nich odvozené, a umístěné na tomto portálu, jsou určeny pouze pro veřejnost a k nekomerčnímu využívání:

  • Jednotliví uživatelé je mohou využít bezplatně, výhradně pro svoji osobní potřebu, ve smyslu autorského zákona.

  • Povodňové mapy v jakékoliv formě a s nimi spojené informace není dovoleno žádným způsobem modifikovat, rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, publikovat a vystavovat bez souhlasu dodavatele povodňových map, společnosti Intermap Technologies, s.r.o.

  • Není dovoleno použití Povodňových map nebo map a informací z nich odvozených, pro firemní účely v prostředí intranetu nebo internetu, pro komerční účely na jiných serverech umístěných na internetu nebo v jiných sítích za úplatu nebo bezúplatně pro koncového uživatele.

  • Neoprávněné užití nebo rozšiřování Povodňových map nebo map a informací z nich odvozených je trestným činem porušování autorského práva dle § 270 trestního zákoníku a jako trestný čin bude posuzováno. v případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v těchto licenčních podmínkách uživatelem, je dodavatel povodňových map, společnost Intermap Technologies, s.r.o., oprávněna odmítnout poskytnutí jakékoli své služby uživateli.

Komerční využití

Pro komerční využití povodňových map a informací s nimi spojených nebo z nich odvozených, je nutné uzavřít smlouvu s dodavatelem povodňových map, společností Intermap Technologies, s.r.o. nebo s jejich smluvním partnerem, společností MyNEMO Report s.r.o.

Podle toho, o jaký subjekt se jedná a v jakém rozsahu bude využívání požadováno, bude danému subjektu zřízena odpovídající služba s vlastním přístupem k povodňovým mapám a informacím s nimi spojeným nebo z nich odvozeným:

v případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v těchto licenčních podmínkách uživatelem, je společnost Intermap Technologies, s.r.o. oprávněna odmítnout poskytnutí jakékoli své služby uživateli.

Odhadci nemovitostí, soudní znalci, realitní kanceláře a makléři

  • V případě zájmu o zřízení služby pro komerční využití povodňových map, vč. interního nebo bezúplatného poskytování koncovému uživateli, postupujte dle instrukcí na těchto stránkách.

Pojišťovny, banky, stavební spořitelny, větší realitní kanceláře, další právnické osoby

  • V případě zájmu o zřízení služby pro komerční využití povodňových map, vč. interního nebo bezúplatného poskytování koncovému uživateli, kontaktujte společnost Intermap Technologies, s.r.o., e-mail: kancelar@intermap.com.

Datum poslední aktualizace: 15.01.2021